Başlarken…

Adettendir, başlamadan önce bir kaç satır yazmak gerek. Ve madem uyduk adete, o zaman yine klasik bir soru ile devam etmek gerek: Neden Blog?

Öncelikle “Neden Blog?” sorusunun artık biraz zaman aşımına uğradığını düşünüyorum. Çünkü nerdeyse “Neden Web Sitesi?” sorusuyla aynı kıvama gelmek üzere. Bilginin ve bilgi paylaşımının her geçen gün daha da hız kazandığı bugünlerde, artık gündemi yakalamak yetmediği gibi gündemin bir parçası olmak, gündeme birşey katmak ve en önemlisi gündeme dahil olmak gerekiyor. Başka bir deyişle, aslında herkesin kendi gündemini yaratması gerekiyor. İşte bloglar bunun için biçilmiş kaftan. Kelime anlamı olarak “weblog”‘dan gelen “blog” kavramı bir yandan yaşadığımız hayatın günlük izlerini internet üzerine taşırken diğer yandan da gelişen teknoloji ile birlikte artık herkesin kendi gündemiyle dünyaya açılmasını oldukça kolay bir hale getiriyor.

İşte bu noktada “Neden Blog?” yerine “Neden Unique Brand Words?” sorusu daha doğru görünüyor.

Yanıtı basit: Kendi gündemimizi yaratmak ve yarattığımız bu gündemi paylaşmak. Unique Brand Factory olarak, bundan yaklaşık 4 yıl önce, Türkiye’de pazarlama iletişimi sektöründe yeni birşeyler ortaya koyabilmek amacıyla yola çıktık. Evet yeni birşeyler, yani henüz yeterince gündemde olmayan şeyler. Geçen zaman içerisinde o zamana göre yeni olan bu şeyler gündemdeki yerlerini yavaş yavaş almaya başladılarsa da biz bunun halen yeterli olmadığını düşünmeye devam ediyoruz.

Markalaşma, marka tasarımı, marka iletişimi, iletişim tasarımı gibi kavramlar, sektörel terminolojimizde bolca kullanılmakta olsa da, bu kavramlara ve bu kavramlar kapsamında üretilen profesyonel hizmetlere asıl ihtiyacı olan kimi kişi ve kuruluşların konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, bu nedenle de kendi çıkarlarına hizmet edecek yeterli önemi vermediklerini düşünüyoruz.

Unique Brand Words’un içeriği yukarıda adı geçen kavramlar etrafında oluşacak. Bu konuda, çeşitli ortamlarda paylaştığımız görüş ve düşüncelerimizi bu sayfalar aracılığı ile daha geniş bir platformda paylaşma imkanımız olacak. Ayrıca yine konu kapsamında Türkiye’den, dünyadan ve UBF’den haberler de bu sayfaların satırlarını doldurmaya devam edecek.

Kısacası önce kendi marka gündemimizi yaratıp, sonra da bu gündeme dahil olmak isteyen herkesle büyük bir keyif ve heyecanla paylaşacağız.

E hadi başlayalım  o zaman…

0 comments
Submit comment